1Cắm biển chỉ dẫn vào khu di tích cách mạng Lào (hiện nay chưa có biển chỉ dẫn).
2Cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, chăm sóc cây cảnh, khuôn viên khu di tích Hoàng Thân tại thôn Quyết Thắng; cắm biển chỉ dẫn vào khu di tích.
3Rà soát quy trình xử lý nước thải của trại bò để đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh
4Khẩn trương hỗ trợ số tiền 50% còn lại của kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng làm mới và sửa chữa nhà ở, hiện nay các hộ đã làm nhà xong (theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ).
5Rà soát các thủ tục đề nghị hưởng bảo hiểm y tế để tạo thuận lợi cho nhân dân, trong đó có người cao tuổi; tăng danh mục khám chữa bệnh và thuốc được hưởng bảo hiểm y tế.
6Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất rừng sản xuất cho nhân dân. Xem xét giảm các thủ tục rườm rà ảnh hưởng tiến độ cấp giấy CNQSD đất.
7Quy hoạch bố trí cơ sở sản xuất sản phẩm nông nghiệp phù hợp, đảm bảo vệ sinh môi trường, bảo vệ được nguồn nước.
8Đầu tư nâng cấp đường điện cho 17 hộ tại thôn Mỹ Bình và thôn Tân Thành
9Đầu tư nâng cấp tuyến đường vào khu di tích Cách mạng Lào
10Rà soát lại một số diện tích đất của lâm trường Nguyễn Văn Trỗi để thu hồi giao cho các hộ dân thiếu đất sản xuất.
11Công ty Cổ phần chè Mỹ Lâm giải quyết dứt điểm tranh chấp hợp đồng kinh tế về giao đất trồng chè giữa Công ty với các hộ gia đình công nhân. Hiện nay, một số hộ công nhân chưa ký lại hợp đồng với Công ty Cổ phần Chè Mỹ Lâm, vì hợp đồng có nhiều điểm không hợp lý
12Công ty Điện lực Tuyên Quang khẩn trương kiểm tra, xem xét đường dây cao thế đi qua Trường THCS xã Mỹ Bằng và đường dây điện đi qua Nhà văn hóa thôn Hợp Thành, xã Mỹ Bằng, để đảm bảo an toàn cho nhân dân và học sinh