166Xem xét xác định đất rừng dưới 15o để khoanh cấp đất sản xuất cho các hộ.
167Có phương án khắc phục cầu phao qua sông vào 2 thôn Bắc Danh, Nà Coóc (hiện nay, cầu chỉ sử dụng được 4 đến 5 tháng trong một năm).
168Hỗ trợ lắp đặt đèn chiếu sáng từ thôn Yên Trung đến thôn Nà Thôm
169Mở rộng dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt từ thôn Nà Làng đến thôn Nà Thôm, hiện nay dịch vụ này mới thu gom đến trung tâm xã.
170Đầu tư xây dựng nhà hiệu bộ, 02 phòng học bộ môn, bếp ăn, mở rộng khuôn viên tại Trường Mầm non Thanh Tương và 1.9. Xây dựng 01 phòng học, 01 bếp ăn tại điểm trường Bản Bung; 01 phòng học, 01 bếp ăn tại điểm trường Cổ Yểng; 02 phòng học, 01 bếp ăn tại điểm trường Bắc Danh.
171Hỗ trợ kinh phí làm rãnh thoát nước dọc hai bên đường từ thôn Yên Trung vào khu Bắc Kẹm, thôn Yên Thượng
172Hỗ trợ xi măng làm đường vào các ngõ xóm
173Ủy ban nhân dân thị trấn Na Hang thanh toán chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các hộ dân thôn Yên Trung có đất rừng tại khu Phiêng Hẻo theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/09/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020.
174Hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà văn hóa thôn Yên Trung
175Xây dựng kè chống sạt lở bờ suối thôn Nà Thôm, đoạn Nà Coóng.
176Đầu tư xây dựng, sửa chữa, cải tạo nhà làm việc của trạm y tế xã, hiện đã xuống cấp không đảm bảo phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân.
177Nâng cấp sửa chữa tuyến đường từ ngã ba Ngòi Nẻ, thị trấn Na Hang vào khu di dân tái định cư Khuổi Lậc, xã Thanh Tương.
178Tỉnh cần đẩy mạnh việc xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản cho địa phương
179Ngành chức năng làm tốt công tác dự báo về sâu bệnh hại trên cây trồng
180Khẩn trương giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng trên địa bàn huyện, xã theo Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc và Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế (ông Nguyễn Văn Thường; Mã Văn Ngọc; Mã Văn Đằng,… xã Thượng Nông; ông Ma Văn Đệ, thôn Bản Nhùng, xã Năng Khả).