Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thượng Giáp, huyện Na Hang đề nghị:

Cấp kinh phí tu sửa kênh mương Nà Ngùa, thôn Nặm Cằm.

TRẢ LỜI:

Kênh mương Nà Ngùa dài 690m, mặt cắt kênh 30x30cm, chạy men theo sườn đồi nên thường xuyên bị sạt lở làm gãy kênh và bồi lắng lòng kênh, hiện tại có 6,0m kênh bị vỡ hai bên thành kênh và 75,0m kênh bị bong tróc, rò rỉ đáy kênh gây thất thoát nước, ước kinh phí sửa chữa khắc phục khoảng 10 triệu đồng.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Thượng Giáp, Ban Quản lý công trình thủy lợi xã Thượng Giáp chủ động cân đối, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 để tổ chức sửa chữa, khắc phục, đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất cho nhân dân.