Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thượng Giáp, huyện Na Hang đề nghị:

Đầu tư xây dựng trạm biến áp thôn Nà Ngoa.

TRẢ LỜI:

Thôn Nà Ngoa có 60/60 hộ gia đình, hiện tại đang được cấp điện qua đường dây hạ áp, tại cột số 47 (cột cuối), lộ 1 sau Trạm biến áp Bản Cưởm, với chiều dài đường dây hạ áp là 2,25km. Nếu kéo thêm đường dây 35kV từ Trạm biến áp Bản Cưởm đến trung tâm thôn Nà Ngoa với chiều dài gần 2km và đặt 01 Trạm biến áp thì suất đầu tư lớn. Công ty Điện lực Tuyên Quang đã chỉ đạo Điện lực Na Hang khảo sát, lập phương án để đăng ký danh mục đầu tư bằng nguồn vốn chống quá tải lưới điện, trình Tổng công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt, cấp vốn. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Công ty Điện lực Tuyên Quang khẩn trương thực hiện đầu tư công trình, ngay sau khi được bố trí nguồn vốn.