Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thượng Giáp, huyện Na Hang đề nghị:

Nghiên cứu chuyển đổi khoảng 50ha đất rừng phòng hộ từ khu Pá Chè đến khu Nà Nu sang đất sản xuất để nhân dân có thêm đất sản xuất, canh tác, tăng thu nhập.

TRẢ LỜI:

Căn cứ Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng (phòng hộ, đặc dụng, sản xuất) tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020, khu vực cử tri đề nghị chuyển đổi loại rừng phòng hộ sang rừng sản xuất thuộc khoảnh 74, loại rừng phòng hộ, diện tích 72,69ha (rừng tự nhiên là 66,22ha; đất chưa có rừng là 6,47ha), chủ quản lý thuộc Ủy ban nhân dân xã Thượng Giáp, huyện Na Hang.

Tại khoản 1, Điều 11 Luật Lâm nghiệp năm 2017 quy định thời kỳ quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia là 10 năm, tầm nhìn từ 30 đến 50 năm. Mặt khác, hiện nay Chính phủ giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Vì vậy, nội dung đề nghị quy hoạch từ rừng phòng hộ sang rừng sản xuất tại khoảnh 74, diện tích 72,69ha nêu trên sẽ được cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh quy hoạch khi thực hiện quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia ở kỳ quy hoạch tiếp theo.