Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang đề nghị:

Mở rộng diện hỗ trợ cho các đối tượng lao động phi nông nghiệp, lao động tự do bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

TRẢ LỜI:

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo tiến hành hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trên nguyên tắc: Hỗ trợ cho đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu, chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19; hỗ trợ thêm cho một số nhóm đối tượng đang hưởng chính sách ưu đãi, bảo trợ xã hội trong thời gian có dịch.

Đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (tại điểm c, khoản 1,điều 7, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg) quy định thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp, làm một trong những công việc sau: Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách; bán lẻ xổ số lưu động; tự làm việc hoặc làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe.

Việc lập hồ sơ, danh sách đối tượng đề nghị được hỗ trợ được thực hiện từ cấp cơ sở (các thôn, bản, tổ dân phố), thông qua họp, bàn, bình xét công khai, minh bạch. Những người đủ điều kiện đều được lập hồ sơ, danh sách đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ. Với phương châm “tránh để lọt đối tượng, không ai bị bỏ lại phía sau”.

Tính đến ngày 20/9/2020,Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 1.277 người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, với số tiền là 1,277 tỷ đồng.

Việc triển khai hỗ trợ cho người dân, hộ kinh doanh luôn có sự giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương. Tình hình cấp phát diễn ra an toàn, trật tự; nhân dân rất phấn khởi vì được nhận kinh phí hỗ trợ kịp thời, đã giảm bớt một phần khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Về đề nghị mở rộng diện hỗ trợ cho các đối tượng lao động phi nông nghiệp, lao động tự do bị ảnh hưởng do dịch Covid-19:

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Tại Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ đã bổ sung mở rộng về đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19: “Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học sở, trung học phổ thông...”. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg của Chính phủ theo quy định.