Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang đề nghị:

Xem xét hỗ trợ cắm thêm đất cho 6 hộ gia đình tại đường ĐT 176, khu mỏ đá số 2 thuộc tổ 13

TRẢ LỜI:

06 hộ gia đình di chuyển để thi công công trình đường ĐT 176 và khu mỏ đá số 02 (do Ban Quản lý dự án thủy điện I làm chủ đầu tư) đã được thanh toán toàn bộ tiền bồi thường, hỗ trợ tại thời điểm bồi thường và được Ủy ban nhân dân huyện Na Hang giao 100m2 đất ở tại khu tái định cư Tổ dân phố 13, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang với hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất. Căn cứ Quyết định số 937/QĐ-TTg ngày 20/8/2003 và được sửa đổi bổ sung tại Quyết định số 675/QĐ-TTg ngày 04/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định về bồi thường và tái định cư thủy điện Tuyên Quang, quy định về đối tượng được hưởng chính sách di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư bị thu hồi đất tại vùng hồ chứa, mặt bằng công trường thuộc dự án thủy điện Tuyên Quang. Do vậy, nhóm 06 hộ gia đình di chuyển để thi công công trình đường ĐT 176 và khu mỏ đá số 02 không thuộc đối tượng được hưởng chính sách bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang.