526Chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên tăng cường công tác quản lý và xử lý dứt điểm việc khai thác khoáng sản (cát, sỏi,..) trên sông Lô (đoạn giáp ranh giữa hai xã Thái Hòa và Chiêu Yên)
527Chỉ đạo Công ty Điện lực Tuyên Quang đầu tư, nâng cấp, tu sửa đường điện tại các thôn: Ngõa, Quảng Tân, Thài Khao và thôn 65 để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân
528Kiểm tra, xử lý tuyến đường ĐT 186 đoạn qua xã Minh Khương mới được sửa chữa nhưng hệ thống thoát nước qua đường không có. Mùa mưa, một số đoạn bị ngập úng ảnh hưởng đến nhà dân
529Đường ĐT 189 đã bị hỏng nhiều đoạn, đề nghị đầu tư kinh phí sửa chữa để nhân dân đi lại được an toàn
530Giải quyết dứt điểm việc tranh chấp địa giới hành chính tại khu vực giáp ranh với xã Tích Cốc, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái để các hộ yên tâm sản xuất. Hiện nay, các hộ dân ở xã Nhân Mục phát nương làm rẫy thì nhân dân ở xã Tích Cốc tranh chấp đòi lấy đồi để canh tác, cuộc sống của nhân dân trên địa bàn chưa ổn định để sản xuất
531Giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp diện tích đất lâm nghiệp giữa lâm trường và người dân bản địa để nhân dân yên tâm sản xuất
532Quy hoạch và phân định rõ ranh giới đất giáp ranh giữa các xã: Phù Lưu, Tân Thành và Minh Hương để nhân dân yên tâm phát triển sản xuất
533Công ty xây dựng Sông Đà trả lại diện tích đất đã mượn của thôn Yên Bình cách đây 6 năm để nhân dân có đất sản xuất
534Tiếp tục thu hồi đất của các công ty lâm nghiệp giao cho các hộ dân tái định cư quản lý, sử dụng và giao đủ diện tích theo quy định; cấp đất thổ cư, đất sản xuất còn thiếu chưa đủ so với quy định cho các hộ tái định cư