1Đầu tư xây cầu qua bến Bản Pin để nối thông tuyến đường giữa 2 xã Khuôn Hà và Phúc Yên giúp người dân thuận tiện trao đổi hàng hoá, phát triển kinh tế.
2Đầu tư nâng cấp, xây dựng đường bê tông vào khu vực sản xuất Lũng Nhòi (từ điểm thôn Nà Vàng đến khu vực Nặm Khuổi Hù) để khai thác tiềm năng phát triển kinh tế, tăng thêm thu nhập cho người dân (diện tích đất sản xuất trên 40 ha).
3Tiếp tục hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số khu vực miền núi như huyện Lâm Bình nói chung và xã Khuôn Hà nói riêng (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Uỷ ban dân tộc, xã Khuôn Hà đã đạt chuẩn nông thôn mới, được chuyển từ khu vực III thành khu vực I).
4Nâng cấp cột điện, nâng cấp đường dây điện, lắp đặt công tơ tại vị trí cao hơn để đảm bảo an toàn đường điện trên địạ bàn thôn Nà Thom
5Nghiên cứu nâng hệ số phụ cấp hàng tháng cho cán bộ cấp phó ở xã để khuyến khích các đối tượng này tham gia công tác ở cơ sở.
6Nâng cấp trạm biến áp Nà Thom và nâng cao đường dây điện 0,4kV dọc trục đường ĐT185 đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong khu vực, hiện nay có chỗ chỉ cách mặt đất khoảng hơn 2m.
7Đầu tư mở rộng thêm dung tích lòng hồ Khuổi Luông tại thôn Nà Vàng để tăng thêm lưu lượng trữ nước nhằm đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất cho nhân dân.
8Đầu tư nâng cấp ao thủy lợi Bản Tre thành bể bơi kết hợp chứa nước phục vụ sản xuất.
9Đầu tư xây dựng cầu Bản Pin (cầu nối từ xã Khuôn Hà sang xã Phúc Yên) để nhân dân đi lại sản xuất, giao thương được dễ dàng, thuận tiện.
10Nghiên cứu hỗ trợ đền bù cho các hộ gia đình có tài sản trên đất như cây cối, hoa màu, vật kiến trúc,…phải chặt bỏ, tháo dỡ khi làm tuyến đường ĐT185 đoạn từ xã Thượng Lâm sang xã Khuôn Hà.
11Hỗ trợ cho các hộ dân bị mất diện tích đất do quá trình mở rộng tuyến đường từ Nà Thom vào khu sản xuất.
12Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Dự án 327 cho các hộ dân đã được giao trồng rừng và quản lý.
13Rà soát quy hoạch, chuyển đổi đất rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất tại thôn Nà Ráo, để nhân dân có đất sản xuất.
14Có quy hoạch chi tiết phát triển khu du lịch sinh thái Na Hang - Lâm Bình. Cử tri phản ánh, việc quy hoạch đã được triển khai thực hiện từ khi chưa thành lập huyện Lâm Bình, quá trình triển khai đã có nhiều phát sinh như thời gian gần đây lượng khách đến du lịch trên địa bàn 02 huyện tăng cao, vì vậy cần có quy hoạch chi tiết để làm cơ sở thực hiện phát triển du lịch của 02 huyện một cách bền vững, hiệu quả
15Nâng cao đường dây hạ thế đoạn qua các khu dân cư dọc đường ĐT 185 trung tâm xã, hiện nay đường dây hạ thế quá thấp không đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân