Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình đề nghị:

Đầu tư xây dựng cầu Bản Pin (cầu nối từ xã Khuôn Hà sang xã Phúc Yên) để nhân dân đi lại sản xuất, giao thương được dễ dàng, thuận tiện.

TRẢ LỜI:

Đề nghị của cử tri là chính đáng, tuy nhiên, do khó khăn về nguồn lực nên chưa thể đầu tư xây dựng trong giai đoạn hiện nay. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình xem xét huy động, bố trí lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, đề án đang thực hiện trên địa bàn huyện để sớm đầu tư xây dựng công trình đáp ứng nguyện vọng của cử tri.