16Nâng cao đường dây hạ thế đoạn qua các khu dân cư dọc đường ĐT 185 trung tâm xã, hiện nay đường dây hạ thế quá thấp không đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân
17Đầu tư nâng cấp lưới điện tại một số thôn trên địa bàn huyện, hiện nay hệ thống lưới điện đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân.
18Nhà nước có chính sách cho các hộ trung bình, hộ cận nghèo được vay từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư phát triển sản xuất.
19Sớm thực hiện việc chi trả chế độ cho các đối tượng được hưởng theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ chính sách đối với công dân hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.
20Rà soát, kiểm kê lại diện tích đất và tài sản trên đất cho các hộ dân tại khu mặt bằng tái định cư xây dựng hồ Khuổi Luông để lập phương án đền bù cho nhân dân (các hộ gia đình đã nhiều lần kiến nghị nhưng vẫn chưa được giải quyết).
21Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp thay thế cho giấy gia hạn như hiện nay, vì một số hộ đã chuyển nhượng cho các hộ di dân hoặc đã chia cho các con, cháu.
22Sửa chữa hồ Nà Tha, hiện nay hồ bị thẩm thấu, rò rỉ, xuống cấp nghiêm trọng không tích đủ lượng nước phục vụ sản xuất; khi mưa lũ có nguy cơ vỡ đập.
23Đầu tư xây dựng kênh thoát nước cho thôn để tránh ngập úng đất nông nghiệp, đường giao thông vào mùa mưa lũ.
24Xây kè hai bên suối từ nhà văn hóa thôn Nà Vàng đến Cốc Phát để chống sạt lở đất nông nghiệp. Hiện nay, một số thửa đã bị sạt lở mất diện tích canh tác của nhân dân (nhân dân đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết).
25Xây cầu qua suối ở khu di dân tái định cư ra khu ruộng Nà Thia.
26Mở tuyến đường vào khu vực sản xuất Lũng Moòi để nhân dân đi lại được thuận tiện
27Rừng quế thuộc khu vực đèo Kéo Héc được trồng theo Dự án 327 (01 thửa diện tích 1,6 ha ký hợp đồng ngày 15/12/1997; 01 thửa diện tích 2,9 ha ký hợp đồng ngày 07/3/1998) đã làm thủ tục giao đất, khai thác nhưng chưa được cấp giấy phép cho hộ gia đình, nay đã qua tuổi khai thác, một số cây hiện nay đã bị chết khô, có hiện tượng mất trộm, tiền hợp đồng bảo vệ cũng đã cắt từ năm 2016 nhưng gia đình ...
28Hỗ trợ thêm kinh phí để xây dựng nhà văn hóa thôn, bản. Hiện nay, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, thu nhập thấp không đủ khả năng để đóng góp (mức đóng góp để xây dựng nhà văn hóa như hiện nay là quá cao)
29Ngân hàng Chính sách xã hội nghiên cứu nâng mức hỗ trợ cho vay để xây dựng 3 công trình vệ sinh theo Chương trình xây dựng nông thôn mới, vì mức vay như hiện nay 12 triệu đồng là quá thấp
30Nghiên cứu bố trí việc làm cho số sinh viên học đại học ra trường, trước khi đi học vay tiền ngân hàng, đi học về không có việc làm, nên không có khả năng trả nợ ngân hàng. Cử tri xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang đề nghị: Tạo điều kiện hỗ trợ giải quyết việc làm đối với công nhân Nhà máy chè khi được giao cho xã Đội Cấn quản lý