Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Thị trấn Lăng Can, Xã Thổ Bình, Xã Hồng Quang, Xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình đề nghị:

Ngân hàng Chính sách xã hội nghiên cứu nâng mức hỗ trợ cho vay để xây dựng 3 công trình vệ sinh theo Chương trình xây dựng nông thôn mới, vì mức vay như hiện nay 12 triệu đồng là quá thấp

TRẢ LỜI:

Ngày 24/7/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 303/QĐ-UBND về việc cho hội viên nông dân thuộc 7 xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh được vay vốn và hỗ trợ lãi suất tiền vay để xây dựng công trình nhà tiêu và hệ thống chuồng trại chăn nuôi; trong đó quy định mức cho vay được hỗ trợ lãi suất tối đa là 12.000.000 đồng/hộ.

Căn cứ Quyết định số 18/2014/QĐ-TTg ngày 03/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thực hiện mức cho vay có  hỗ trợ lãi suất theo quy định bằng nguồn vốn của chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn với mức vốn cho vay đối với mỗi loại công trình tối đa là 6 triệu đồng/công trình để cho vay nhà tiêu. Về công trình chuồng trại chăn nuôi được thực hiện cho vay bằng nguồn vốn cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo để sản xuất kinh doanh được hỗ trợ lãi suất với mức vay là 6.500.000 đồng/hộ.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét nâng mức cho vay có hỗ trợ lãi suất đối với công trình chuồng trại chăn nuôi để tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, tiếp tục đề nghị với Chính phủ xem xét nâng mức cho vay đối với chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trong đó có công trình nhà vệ sinh.