Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình đề nghị:

Có quy hoạch chi tiết phát triển khu du lịch sinh thái Na Hang - Lâm Bình. Cử tri phản ánh, việc quy hoạch đã được triển khai thực hiện từ khi chưa thành lập huyện Lâm Bình, quá trình triển khai đã có nhiều phát sinh như thời gian gần đây lượng khách đến du lịch trên địa bàn 02 huyện tăng cao, vì vậy cần có quy hoạch chi tiết để làm cơ sở thực hiện phát triển du lịch của 02 huyện một cách bền vững, hiệu quả

TRẢ LỜI:

Khu du lịch sinh thái Na Hang đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt  Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch sinh thái Na Hang tại Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 31/5/2008. Phạm vi quy hoạch trên 10 xã và 01 thị trấn của huyện Na Hang (bao gồm cả huyện Na Hang, Lâm Bình hiện nay), tổng diện tích 150km2 (15.000ha) và diện tích vành đai khoảng 182km2 (18.200 ha). Trong thời gian qua, Ban Quản lý Khu du lịch sinh thái Na Hang đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Na Hang, huyện Lâm Bình và các cơ quan liên quan hoàn thành quy hoạch chi tiết các phân khu chức năng và quản lý tốt quy hoạch như: Khu Lâm viên Phiêng Bung; Khu đón tiếp khách; quy hoạch chi tiết xây dựng động Song Long, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình. Hoàn thiện dự án khu đón tiếp khách du lịch tại thác Pác Ban - thị trấn Na Hang, tạo điều kiện thuận lợi, mời gọi các thành phần kinh tế đầu tư kinh doanh dịch vụ du lịch.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khu bảo tồn Na Hang - Lâm Bình xếp hạng là Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 1820/QĐ-TTg ngày 28/12/2018. Và hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đang tích cực phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành các bước lập hồ sơ xây dựng Khu Di sản thiên nhiên Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) - Na Hang (tỉnh Tuyên Quang) trình UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.

Thực hiện Luật Quy hoạch 2017 và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch, hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh đang tổ chức triển khai lập Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo Luật Quy hoạch, Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang được xây dựng tích hợp các nội dung, định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực và các huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh; trong đó có Quy hoạch và định hướng phát triển du lịch, bao gồm huyện Na Hang, Lâm Bình.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ tình hình thực tế phát triển du lịch tại địa phương, định hướng phát triển du lịch của tỉnh trong Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 để tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, lập quy hoạch chi tiết các khu du lịch trình cấp thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở triển khai đầu tư hạ tầng và thu hút các dự án đầu tư vào du lịch trên địa bàn.