Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Thị trấn Lăng Can, Xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình đề nghị:

Đầu tư nâng cấp lưới điện tại một số thôn trên địa bàn huyện, hiện nay hệ thống lưới điện đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân.

TRẢ LỜI:

Lưới điện hạ áp nông thôn xã Khuôn Hà, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình được xây dựng từ nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới và được đưa vào sử dụng từ năm 2002. Do nhu cầu sử dụng điện tăng cao nên ngành điện đầu tư cải tạo và xây dựng mới thêm các trạm biến áp nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nhân dân trên địa bàn xã.

Năm 2018, ngành điện đã cấp điện cho toàn bộ các thôn và các hộ dân trong xã Khuôn Hà và xã Lăng Can. Tuy nhiên, có một số đường dây hạ thế được đưa vào vận hành từ năm 2002 đến nay đã xuống cấp (cụ thể đường dây hạ thế sau trạm biến áp Nà Thom, Nà Muông, Nà Chang thuộc xã Khuôn Hà; đường dây hạ thế sau trạm biến áp Bản Vén, Nặm Chá, Đon Bả, Nà Khà, Bản Khiển, Lăng Can 1, Lăng Can 2 thuộc xã Lăng Can).

Năm 2019, Công ty Điện lực Tuyên Quang có kế hoạch lập phương án cải tạo lưới điện nông thôn xã Khuôn Hà và xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, trình Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt. Khi được phê duyệt, Công ty Điện lực Tuyên Quang sẽ triển khai thực hiện.