Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình đề nghị:

Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp thay thế cho giấy gia hạn như hiện nay, vì một số hộ đã chuyển nhượng cho các hộ di dân hoặc đã chia cho các con, cháu.

TRẢ LỜI:

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan, kiểm tra, xác minh đề nghị của cử tri. Đối với các thửa đất (đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) chuyển nhượng cho Ban di dân Tái định cư huyện mà chưa chỉnh lý biến động trên giấy chứng nhận và đã tặng cho, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác nhưng chưa làm thủ tục theo quy định. Đề nghị chủ sử dụng đất liên hệ với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lâm Bình hoặc Ủy ban nhân dân xã Khuôn Hà để được hướng dẫn cụ thể về trình tự thủ tục thực hiện theo quy định tại Điều 79, Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai 2013.