Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình đề nghị:

Mở tuyến đường vào khu vực sản xuất Lũng Moòi để nhân dân đi lại được thuận tiện

TRẢ LỜI:

Tuyến đường vào khu sản xuất Lũng Moòi có chiều dài khoảng 4,0 km. Năm 2015, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình đã đầu tư bê tông hóa 0,934 km bằng nguồn vốn 135, còn lại khoảng 3,07 km là đường đất chưa được đầu tư.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình chỉ đạo các phòng chức năng, đơn vị liên quan kiểm tra, sửa chữa khắc phục đảm bảo êm thuận mặt đường nhằm cải thiện điều kiện đi lại cho nhân dân; đồng thời tham mưu bố trí nguồn vốn để sớm đầu tư xây dựng tuyến đường đáp ứng nguyện vọng của cử tri.