Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình đề nghị:

Xây kè hai bên suối từ nhà văn hóa thôn Nà Vàng đến Cốc Phát để chống sạt lở đất nông nghiệp. Hiện nay, một số thửa đã bị sạt lở mất diện tích canh tác của nhân dân (nhân dân đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết).

TRẢ LỜI:

Qua kiểm tra thực tế, bờ suối đoạn từ nhà văn hóa đến khu vực Cốc Phát, thôn Nà Vàng dài khoảng 300m, hiện có một số điểm bị sạt lở có nguy cơ làm mất đất sản xuất của nhân dân và có xu hướng tiếp tục gây sạt lở phía bờ hữu khi xảy ra lũ.

Ý kiến của cử tri là chính đáng, tuy nhiên do điều kiện ngân sách địa phương còn hạn hẹp nên chưa thể đầu tư xây dựng công trình trong thời điểm hiện nay. Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình trước mắt bằng nguồn lực của huyện, khắc phục bằng biện pháp phi công trình như trồng cây, cỏ ven hai bên bờ suối, dùng cọc tre gia cố các điểm sạt lở, các vị trí xung yếu.