Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình đề nghị:

Nghiên cứu hỗ trợ đền bù cho các hộ gia đình có tài sản trên đất như cây cối, hoa màu, vật kiến trúc,…phải chặt bỏ, tháo dỡ khi làm tuyến đường ĐT185 đoạn từ xã Thượng Lâm sang xã Khuôn Hà.

TRẢ LỜI:

Công trình Cải tạo, nâng cấp đoạn đường từ Phòng khám Đa khoa khu vực Thượng Lâm đến chân đèo Kéo Nàng, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình được đầu tư bằng ngân sách huyện Lâm Bình. Do nguồn vốn còn hạn chế nên công trình được thực hiện theo hình thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Nhà nước đầu tư xây dựng, Nhân dân hiến đất, cây cối, hoa màu, vật kiến trúc,...

Thực hiện chủ trương trên, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Khuôn Hà thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, cây cối, hoa màu, vật kiến trúc,... để cải tạo, nâng cấp, mở rộng tuyến đường và đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các hộ gia đình. Đến nay, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế - xã hội của xã Khuôn Hà nói riêng, toàn huyện nói chung.