Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình đề nghị:

Hỗ trợ cho các hộ dân bị mất diện tích đất do quá trình mở rộng tuyến đường từ Nà Thom vào khu sản xuất.

TRẢ LỜI:

Công trình theo đề nghị của ông Trần Như Binh là công trình Đường đi ra khu sản xuất Nà Thom, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình đã được phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng tại Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 10/10/2016, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 30/10/2016, phê duyệt dự toán điều chỉnh tại Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 26/11/2020, phê duyệt kế hoạch điều tra khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình. Tuy nhiên, sau khi lập dự toán hỗ trợ thì chi phí hỗ trợ vượt chi phí giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt.

Ngày 07/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 1766/UBND-ĐTXD về việc điều chỉnh 02 dự án giao thông thuộc Đề án tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang do Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình làm chủ đầu tư. Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình đang chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thực hiện điều chỉnh dự án và thực hiện các thủ tục giải phóng mặt bằng, dự kiến giải ngân chi phí giải phóng mặt bằng trong tháng 7/2021.