ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Danh sách đại biểu HĐND tỉnh các khóa căn cứ theo các văn bản lưu trữ của các cuộc bầu cử, kỳ họp thứ nhất
của HĐND tỉnh các nhiệm kỳ và được sắp sếp theo vần ABC
1. Ông Nguyễn Hải Anh 31. Ông Phạm Văn Loan
2. Bà Trần Thị Lan Anh 32. Ông Nguyễn Văn Lợi
3. Bà Đàm Thị Vân Anh 33. Ông Triệu Kim Long
4. Ông Lý Minh Bình 34. Bà Hoàng Thu Lụa
5. Ông Phạm Kim Đĩnh 35. Bà Vương Thị Mỵ
6. Ông Phùng Quang Đông 36. Bà Đỗ Thị Nhung
7. Ông Nguyễn Bá Đức 37. Bà Hoàng Thị Nụ
8. Bà Lê Thị Kim Dung 38. Ông Hà Phúc Phình
9. Ông Ma Việt Dũng 39. Ông Hoàng Việt Phương
10. Bà Tăng Thị Dương 40. Bà Trương Ngọc Phượng
11. Ông Nguyễn Thế Giang 41. Ông Nguyễn Đình Quang
12. Ông Ma Phúc Hà 42. Ông Nguyễn Văn Sơn
13. Bà Phạm Thị Thúy Hà 43. Ông Âu Thế Thái
14. Bà Trần Thị Hà 44. Ông Lê Tiến Thắng
15. Bà Bàn Thu Hằng 45. Ông Nguyễn Hồng Thắng 
16. Bà Hoàng Thị Thu Hiền 46. Ông Vân Đình Thảo
17. Ông Ma Quang Hiếu 47. Ông Trần Ngọc Thực
18. Ông Bùi Minh Hoàn 48. Bà Nông Thị Toản
19. Ông Ma Thế Hồng 49. Bà Lê Thị Thanh Trà
20. Ông Phạm Minh Huấn 50. Ông Nguyễn Hồng Trang
21. Ông Phùng Quang Huấn 51. Ông Trần Văn Tú
22. Bà Nông Thị Bích Huệ 52. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn
23. Ông Nguyễn Thành Hưng 53. Ông Đào Văn Tuệ
24. Bà Lý Thu Hương 54. Ông Nguyễn Thiện Tuyên
25. Ông Nguyễn Văn Huy 55. Ông Tạ Đức Tuyên
26. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền 56. Ông Nguyễn Văn Việt
27. Ông Đỗ Trung Kiên 57. Ông Nguyễn Hưng Vượng
28. Ông Hà Trung Kiên 58. Bà Phạm Thị Minh Xuân
29. Ông Chẩu Văn Lâm 59. Bà Khánh Thị Xuyến
30. Bà Đàm Thị Phương Lan