ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 1994 - 1999

Danh sách đại biểu HĐND tỉnh các khóa căn cứ theo các văn bản lưu trữ của các cuộc bầu cử, kỳ họp thứ nhất
của HĐND tỉnh các nhiệm kỳ và được sắp sếp theo vần ABC
1. Ông Nguyễn Thế An 27. Ông Phạm Văn Long
2. Ông Hoàng Hữu Bình 28. Ông Trương Quang Long
3. Ông Nguyễn Văn Bột 29. Bà Lý Thị Mai
4. Bà Nông Thị Chấm 30. Ông Hà Phúc Mịch
5. Ông Riêu Ngọc Chính 31. Ông Lý Văn Minh
6. Bà Triệu Thị Chung 32. Bà Hoàng Thị Mỵ
7. Ông Phù Đức Di 33. Ông Lâm Đại Nam
8. Bà Vương Thị Kim Duyên 34. Ông Vương Quốc Ngọ
9. Bà Lý Thị Đa 35. Ông Trần Trung Nhật
10. Bà Nguyễn Thị Đài 36. Bà Nguyễn Thị Oanh
11. Ông Lê Quang Đôn 37. Ông Hoàng Văn Phủ
12. Ông Đoàn Danh Đức 38. Ông Bùi Ngọc Quế
13. Ông Bùi Hải Hà 39. Ông Tạ Bá Song
14. Bà Lê Thị Hạ 40. Bà Phạm Thị Sung
15. Bà Lương Bích Hạc 41. Ông Hoàng Lục Thái
16. Ông Đinh Quang Hải 42. Ông Đặng Ngọc Thanh
17. Bà Đặng Thị Hiền 43. Ông Vũ Mạnh Thắng
18. Ông Hoàng Xuân Hiển 44. Ông Ngụy Văn Thận
19. Ông Hoàng Văn Hình 45. Ông Ma Đình Thế
20. Bà Nguyễn Thị Hoan 46. Ông Vũ Quang Tiến
21. Bà Hoàng Thị Hợp 47. Ông Hoàng Tịnh
22. Ông Nguyễn Văn Hợp 48. Ông Lê Phát Tịnh
23. Ông Lê Xuân Hưng 49. Ông Bàn Xuân Triều
24. Bà Hà Thị Khiết 50. Bà Ngô Thị Trưởng
25. Ông Giàng A Khư 51. Bà Đặng Thị Vân
26. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan 52. Ông Nông Hải Việt