ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2021-2026

Danh sách đại biểu HĐND tỉnh các khóa căn cứ theo các văn bản lưu trữ của các cuộc bầu cử, kỳ họp thứ nhất
của HĐND tỉnh các nhiệm kỳ và được sắp sếp theo vần ABC
1. Phan Thị Mỹ Bình 28. Ma Thị Thu Loan
2. Nguyễn Thị Thu Chang 29. Nguyễn Văn Lợi
3. Sầm Văn Dinh 30. Đào Thị Mai
4. Lê Thị Kim Dung 31. Trần Giang Nam
5. Quan Văn Duyên 32. Nông Thị Hồng Nhung
6. Nguyễn Văn Dưng 33. Đỗ Thị Nhung
7. Tăng Thị Dương 34. Hoàng Việt Phương
8. Phạm Kim Đĩnh 35. Lý Đỗ Thành Quang
9. Hà Quang Giai 36. Phùng Tiến Quân
10. Nguyễn Thế Giang 37. Nguyễn Văn Sơn
11. Vũ Thị Giang 38. Trần Văn Tú
12. Phạm Thị Thúy Hà 39. Nguyễn Mạnh Tuấn
13. Hứa Thị Hà 40. Vũ Thanh Tùng
14. Trần Thị Hà 41. Nguyễn Thiện Tuyên
15. Đàng Thị Hiền 42. Tạ Đức Tuyên
16. Hoàng Thị Thu Hiền 43. Phạm Ninh Thái
17. Ma Thế Hồng 44. Lý Ngọc Thanh
18. Chẩu Văn Huấn 45. Vân Đình Thảo
19. Nông Thị Bích Huệ 46. Mai Quang Thắng
20. Nguyễn Thị Thanh Huyền 47. Vũ Quang Thắng
21. Đàm Thanh Hương 48. Phạm Trọng Thuật
22. Lý Thu Hương 49. Ngụy Thu Thủy
23. Tiêu Thị Hương 50. Lê Thị Thanh Trà
24. Hà Trung Kiên 51. Phạm Thị Kiều Trang
25. Hà Đình Khiêm 52. Nguyễn Hồng Trang
26. Chẩu Văn  Lâm 53. Nguyễn Văn Việt
27. Nguyễn Vũ Linh 54. Nguyễn Hưng Vượng
  55. Phạm Thị Minh Xuân