ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG KHÓA II, NHIỆM KỲ 1949 - 1952

Danh sách đại biểu HĐND tỉnh các khóa căn cứ theo các văn bản lưu trữ của các cuộc bầu cử, kỳ họp thứ nhất
của HĐND tỉnh các nhiệm kỳ và được sắp sếp theo vần ABC
1. Ông Hoàng Ngọc Bảo 10. Ông Nguyễn Văn Lân
2. Ông Nguyễn Công Bình 11. Ông Lương Văn Lượng (Tiến Tài)
3. Ông Trần Văn Cần 12. Ông Chu Quý Lương
4. Ông Ma Doãn Chuyên (Cao Tân) 13. Ông Ma Kỳ Phượng
5. Ông Ma Văn Chuyền 14. Bà Tạ Thị Sâm
6. Ông Nguyễn Ngọc Dĩnh 15. Ông Nguyễn Kim Tài
7. Ông Ma Doãn Đạt 16. Ông Bùi Đức Tinh
8. Ông Ma Thế Điệp 17. Ông Hoàng Văn Tung (Chi)
9. Ông Vương Văn Giang 18. Ông Hoàng Khắc Tương (Tô)