ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG KHÓA III, NHIỆM KỲ 1952 - 1959

Danh sách đại biểu HĐND tỉnh các khóa căn cứ theo các văn bản lưu trữ của các cuộc bầu cử, kỳ họp thứ nhất
của HĐND tỉnh các nhiệm kỳ và được sắp sếp theo vần ABC
1. Ông Nguyễn Công Bình 11. Ông Nguyễn Kim Lai
2. Ông Phạm Văn Bỉnh 12. Ông Nguyễn Văn Liên
3. Ông Hoàng Văn Bút 13. Ông Chu Quý Lương
4. Ông Nguyễn Ngọc Dĩnh 14. Ông Lương Văn Lượng (Tiến Tài)
5. Ông Triệu Kim Dung 15. Bà Phạm Thị Quỳnh
6. Ông Nguyễn Văn Dự 16. Bà Tạ Thị Sâm
7. Ông Bùi Văn Đức 17. Ông Nguyễn Tân
8. Ông Trần Quang Đình 18. Ông Bùi Đức Tính
9. Ông Bàn Chí Hàm 19. Ông Tô Văn Toản
10. Ông Lê Quang Hùng 20. Ông Hoàng Khắc Tương (Tô)