ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2011-2016

Danh sách đại biểu HĐND tỉnh các khóa căn cứ theo các văn bản lưu trữ của các cuộc bầu cử, kỳ họp thứ nhất
của HĐND tỉnh các nhiệm kỳ và được sắp sếp theo vần ABC
1. Bà Đàm Thị Vân Anh 30. Bà Vương Thị Mỵ
2. Ông Đoàn Lương Anh 31. Bà Trần Thị Nguyệt
3. Ông Lý Minh Bình 32. Bà Đỗ Thị Nhung
4. Ông Đỗ Văn Chiến 33. Bà Hoàng Thị Nụ
5. Ông Hứa Minh Dịch 34. Ông Chẩu Xuân Oanh
6. Bà Lê Thị Kim Dung 35. Ông Phạm Hồng Phong
7. Bà Triệu Thị Dung 36. Bà Lý Bích Phụng
8. Ông Ma Việt Dũng 37. Ông Nguyễn Đình Quang
9. Bà Tăng Thị Dương 38. Ông Phạm Văn Quang
10. Ông Trương Văn Dương 39. Ông Nguyễn Văn Sơn
11. Ông Phùng Quang Đông 40. Bà Hoàng Thị Thắm
12. Bà Trần Thị Hà 41. Ông Lê Tiến Thắng
13. Bà Lộc Thanh Hải 42.  Ông Nguyễn Hồng Thắng
14. Bà Ma Thị Hải 43. Ông Trương Dương Thanh
15. Bà Hà Thị Thu Hiền 44. Ông Hứa Kiến Thiết
16. Ông Nguyễn Hữu Hoan 45. Ông Hoàng Văn Thinh
17. Ông Vũ Sơn Hoàng 46. Bà Nông Thị Thoa
18. Bà Vũ Thị Bích Hồng 47. Ông Mai Đức Thông
19. Ông Phạm Minh Huấn 48. Ông Trần Ngọc Thực
20. Bà Nguyễn Thị Huề 49. Ông Vũ Quang Tiến
21. Ông Nguyễn Văn Huy 50. Bà Nông Thị Toản
22. Bà Dương Thị Ngọc Huyền 51. Bà Lê Thị Thanh Trà
23. Hoàng Thị Thu Huyền 52. Ông Đào Văn Tuệ
24. Ông Hoàng Hữu Kỳ 53. Ông Nguyễn Sáng Vang
25. Ông Chẩu Văn Lâm 54. Bà Vũ Thị Bích Việt
26. Ông Nguyễn Văn Lợi 55. Ông Nguyễn Hưng Vượng
27. Ông Triệu Kim Long 56. Bà Phạm Thị Minh Xuân
28. Bà Hoàng Thu Lụa 57. Bà Khánh Thị Xuyến
29. Bà Đặng Sao Mai 58. Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến