16Xem xét có chính sách miễn học phí cho các cháu đi nhà trẻ, mẫu giáo dưới 5 tuổi tại khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, hiện nay mới có các đối tượng thuộc diện con hộ nghèo được miễn
17Đề nghị xây dựng trạm phát sóng điện thoại tại khu vực thôn Nà Ngoa phục vụ nhu cầu liên lạc của nhân dân
18Đề xuất với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xem xét lại thời gian và lãi suất vay ngân hàng đối với sinh viên, đặc biệt là những sinh viên mới ra trường chưa tìm được việc làm.
19Nghiên cứu bổ sung phụ cấp cho cán bộ thú y không chuyên trách tại thôn.
20Nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho dân quân xã trong thời gian huấn luyện, hiện nay thực hiện mức hỗ trợ cho dân quân xã theo Nghị quyết số 28/2011/NQ- HĐND ngày 31/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh là 37.000đ/người/ngày là không phù hợp
21Nghiên cứu tăng mức chi thường xuyên cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của xã, thôn. Nâng phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, Hội người cao tuổi vì hiện nay mức hỗ trợ quá thấp (Trưởng ban công tác Mặt trận mức 120.000đ, các tổ chức chính trị - xã hội thôn 90.000đ). Hỗ trợ thẻ Bảo hiểm Y tế cho cán bộ không chuyên trách cấp thôn
22Sớm bố trí kinh phí đầu tư nâng cấp tuyến đường từ trung tâm xã Yên Hoa đến trung tâm xã Khâu Tinh, đảm bảo thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân
23Đầu tư xây dựng lưới điện quốc gia cho 02 thôn Khuổi Ma, Tấu Lìn của xã Hùng Lợi, thôn Ngòi Khù, xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn; 3 thôn: Phú Linh, Khau Hán, Lung Lừa, xã Bình Phú, huyện Chiêm Hóa...và các thôn bản khác chưa có điện để phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân (cử tri đã kiến nghị nhiều nhưng chưa được thực hiện và chưa rõ là sẽ được đầu tư thực hiện ở năm nào, giai đoạn nào. Đề nghị trả lời rõ cho cử tri)