Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thượng Giáp, huyện Na Hang đề nghị:

Công ty Điện lực Tuyên Quang đầu tư xây dựng đường dây điện 0,4 kV có chiều dài khoảng 300m sang 02 khu Khỉ Bẻ và Nà Nứa để phục vụ 28 hộ gia đình, hiện nay đường dây điện do nhân dân tự kéo không đảm bảo an toàn (đã xảy ra tai nạn).

TRẢ LỜI:

Nhân dân xã Thượng Giáp đang được cấp điện qua 03 trạm biến áp, với tổng công suất 250kVA-35/0,4kV, chiều dài đường dây hạ áp là 10,095km, chiều dài đường dây trung áp là 9,052km, cấp điện lưới Quốc gia cho 479/486 hộ dân (đạt tỉ lệ 98,54%) thuộc 6/6 thôn trong xã.

Nhân dân khu vực Khỉ Bẻ và Nà Nứa đang sử dụng điện qua trạm biến áp Bản Cưởm có công suất 100kVA-35/0,4kV. Tại vị trí cột số 04 lộ I (thuộc trạm biến áp Bản Cưởm) có 13 công tơ cấp điện cho 13 hộ dân khu vực Khỉ Bẻ, tại vị trí 09 lộ I (thuộc trạm biến áp Bản Cưởm) có 15 công tơ cấp điện cho 15 hộ dân khu vực Nà Nứa. Đường dây dẫn điện từ sau công tơ về gia đình của 28 hộ dân nói trên với chiều dài khoảng 300m, dây dẫn sử dụng nhiều chủng loại khác nhau, tiết diện nhỏ, chắp nối,... nên không đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng điện và chất lượng điện năng không đảm bảo. Đường dây từ sau các công tơ về nơi sử dụng điện là do các hộ dân tự đầu tư xây dựng (tài sản của các hộ dân). Do vậy, đề nghị các hộ dân phối hợp với Điện lực Na Hang kiểm tra và thay thế đường dây để đảm bảo an toàn trong sử dụng điện.