Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thượng Giáp, huyện Na Hang đề nghị:

Nâng cấp, sửa chữa cầu Nà Thài, thôn Bản Muồng.

TRẢ LỜI:

Đề nghị của cử tri là chính đáng, tuy nhiên do ngân sách địa phương còn hạn hẹp, chưa đầu tư xây dựng được công trình trong giai đoạn hiện nay. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang xem xét lồng ghép nguồn vốn Chương trình 135, Chương trình xây dựng nông thôn mới và dự án 4 (Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) giai đoạn 2021-2025 và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện đầu tư công trình theo quy định.