Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Xã Thượng Giáp, huyện Na Hang đề nghị:

Nâng cấp tuyến đường Quốc lộ 280 đoạn từ xã Đà Vị đi qua các xã Yên Hoa, Thượng Nông, Thượng Giáp đến xã Đường Âm, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang

TRẢ LỜI:

Đoạn tuyến Quốc lộ QL.280 từ xã Đà Vị đi qua các xã Yên Hoa, Thượng Nông, Thượng Giáp đến xã Đường Âm, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang theo đề nghị của cử tri, trước đây là tuyến đường tỉnh ĐT.190, nay đã được Bộ Giao thông Vận tải nâng thành Quốc lộ QL.280 tại Quyết định số 3372/QĐ-BGTVT ngày 07/12/2017 của Bộ Giao thông Vận tải. Đoạn tuyến này được đầu tư rải nhựa mặt đường từ năm 2004 (đoạn Đà Vị - Yên Hoa) và năm 2009 (đoạn Yên Hoa - Thượng Giáp). Qua thời gian khai thác, sử dụng đã lâu, chưa được bố trí sửa chữa định kỳ, kết hợp ảnh hưởng của nhiều đợt mưa bão dẫn đến hư hỏng nền, mặt đường và công trình trên tuyến. Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên thực hiện sửa chữa đảm bảo êm thuận mặt đường.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo Công ty cổ phần đường bộ 232 (đơn vị quản lý đường) tăng cường công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa êm thuận mặt đường; đồng thời đề nghị Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục Đường bộ xem xét bố trí nguồn vốn để cải tạo, sửa chữa đoạn tuyến này.