Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Xã Thượng Giáp, huyện Na Hang đề nghị:

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét nâng mức tặng quà cho các đối tượng là người có công với cách mạng trong dịp tết Nguyên đán hàng năm, cử tri phản ánh, hiện nay mức 150.000 đồng/suất quà là quá thấp

TRẢ LỜI:

Mức quà tặng người có công với cách mạng nhân dịp: Ngày Thương          binh - Liệt sĩ 27/7, Tết Nguyên đán, Quốc khánh 2/9 được quy định tại Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 25/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tặng quà đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Mức quà tặng gồm 2 mức: 300.000 đồng/suất quà và 150.000 đồng/suất quà.

(Hiện nay, Quà của Chủ tịch nước tặng người có công với cách mạng nhân dịp: ngày Thương binh - Liệt sĩ  27/7, Tết Nguyên đán gồm 2 mức: 400.000 đồng/suất quà và 200.000 đồng/suất quà).

Tổng kinh phí tặng quà của tỉnh đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh với số tiền gần 3 tỷ đồng/năm được bố trí từ nguồn kinh phí địa phương, trong khi nguồn ngân sách địa phương hiện còn hạn chế.