1Có kế hoạch phát triển cây lê bản địa, để phát triển kinh tế và làm hình ảnh đặc trưng của khu du lịch xã Hồng Thái.
2Hướng dẫn kỹ thuật cho nhân dân trồng hoa và rau sạch để phát triển kinh tế.
3Xem xét đầu tư xây dựng Trung tâm nghiên cứu nguồn gen và giống cây dược liệu tại xã Hồng Thái, để giữ gìn được những giống cây dược liệu quí và nâng cao giá trị của cây dược liệu, phát triển kinh tế vườn rừng, tăng thu nhập
4Xem xét, sớm đầu tư kinh phí xây dựng 01 công trình cấp nước sạch Suông Nám, tại thôn Khuổi Phầy, để cung cấp nước sạch sinh hoạt cho các hộ dân ở 7 thôn (Hồng Ba, Pắc Khoang, Nà Mụ, Khuổi Phày, Nà Kiếm, Bản Muông và Khâu Tràng) thường xuyên bị thiếu nước vào mùa khô, đặc biệt là các hộ làm dịch vụ Homestay không đủ nước sinh hoạt phục vụ khách du lịch.
5Xem xét cho chủ trương lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết làng văn hóa thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái và các địa điểm du lịch của xã.
6Nghiên cứu, sớm ban hành cơ chế hỗ trợ cho các hộ gia đình làm du lịch cộng đồng Homestay trên địa bàn tỉnh.
7Rà soát và thực hiện chi trả cho cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang trên địa bàn xã theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
8Bổ sung giáo viên cho Trường Mầm non trên địa bàn xã theo Nghị quyết số 73-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về huy động trẻ đi nhà trẻ.
9Xem xét có chế độ hỗ trợ cho các cháu nhà trẻ, như chế độ ăn trưa, giảm học phí, mua đồ dùng, đồ chơi cho nhóm trẻ 5 tuổi.
10Các ngành chức năng phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác phòng chống ma túy ở địa phương.
11Hỗ trợ xi măng làm đường bê tông nội thôn, liên khu dân cư, đường vào các khu sản xuất.
12Hướng dẫn, làm rõ việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/09/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020.
13Tỉnh cần đẩy mạnh việc xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản cho địa phương
14Ngành chức năng làm tốt công tác dự báo về sâu bệnh hại trên cây trồng
15Quan tâm có chính sách tiếp tục thu hút các tập đoàn, công ty có năng lực đầu tư khai thác các lợi thế tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh trong đó có huyện Na Hang (xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái tại xã Hồng Thái và xã Khau Tinh,...)