286Nghiên cứu có giải pháp về việc làm cho học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng.
287Bố trí cho Trạm y tế xã Khau Tinh 01 bác sỹ.
288Đầu tư cơ sở vật chất xây dựng nhà chức năng, phòng làm việc, nhà công vụ cho cán bộ giáo viên và bếp ăn cho trẻ tại các điểm trường.
289Khẩn trương thực hiện việc xếp chuyển ngạch cho cán bộ giáo viên đã học xong Cao đẳng, Đại học
290Có hướng dẫn công khai, cụ thể cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân biết về quy trình, thủ tục chuyển tuyến khám chữa bệnh lên bệnh viện tuyến trên.
291Xây dựng nhà văn hóa cho xóm Nà Tạng.
292Đầu tư xây dựng bến thủy tại xóm Bản Lãm để nhân dân đi lại thuận lợi.
293Đầu tư làm đường bê tông, xây dựng kênh mương, xây dựng nhà văn hóa cho thôn Tát Kẻ.
294Đầu tư làm tuyến đường từ Bản Lãm đến trung tâm xã, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho nhân dân.
295Đầu tư xây dựng nhà bán trú cho giáo viên và học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Khau Tinh.
296Xây dựng công trình nước sinh hoạt riêng cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Khau Tinh, hiện nay thiếu nước sinh hoạt cho giáo viên và học sinh.
297Đầu tư kinh phí kéo điện lưới đến thôn Nà Đeo, Bản Âm phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân.
298Đầu tư đường điện 04 Kv cho những thôn trên địa bàn xã chưa có điện.
299Đầu tư xây kè 2 bờ suối chống sạt lở, để bảo vệ 70 ha diện tích đất lúa.
300Lắp hộ lan ở những khúc đường cua nguy hiểm, có vực sâu trên tuyến đường Côn Lôn - Yên Hoa và tuyến đường Đà Vị - Hồng Thái.