301Mở đường giao thông liên xã, từ xã Côn Lôn lên xã Thượng Nông.
302Xem xét đầu tư tuyến đường liên thôn Bản Nuầy - Bản Nhùng.
303Sớm đầu tư xây dựng công trình Phai Quăng, thôn Nà Chao, nếu để lâu nước sẽ xói mòn ruộng, ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân.
304Xây dựng hệ thống dẫn nước sinh hoạt từ Lũng Luông, Bản Biến, xã Phúc Sơn về thôn Nà Chao, Bản Nhùng, Bản Tùn, Bản Nuầy, Phiêng Quân, xã Năng Khả, huyện Na Hang.
305Hỗ trợ kinh phí để lắp đặt pin năng lượng mặt trời cho các hộ dân ở các thôn xa trung tâm không có điện lưới lưới Quốc gia.
306Nâng cấp đường từ Quốc lộ 279 về đến thôn Bản Tàm và thôn Nà Sảm, hiện nay nhân dân đi lại rất khó khăn.
307Khẩn trương giao đất sản xuất cho 30 hộ dân ở khu có nguy cơ sạt lở đã về ở tại khu dân cư Thuôm Kiệu, để nhân dân ổn định cuộc sống.
308Đầu tư đường điện đến thôn Nà Sảm, Nà Tàm để phục vụ sinh hoạt, sản xuất của nhân dân và việc dạy học tại các điểm trường.
309Nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho dân quân xã trong thời gian huấn luyện, hiện nay thực hiện mức hỗ trợ cho dân quân xã theo Nghị quyết số 28/2011/NQ- HĐND ngày 31/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh là 37.000đ/người/ngày là không phù hợp
310Nghiên cứu tăng mức chi thường xuyên cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của xã, thôn. Nâng phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, Hội người cao tuổi vì hiện nay mức hỗ trợ quá thấp (Trưởng ban công tác Mặt trận mức 120.000đ, các tổ chức chính trị - xã hội thôn 90.000đ). Hỗ trợ thẻ Bảo hiểm Y tế cho cán bộ không chuyên trách cấp thôn
311Ban di dân tái định cư tỉnh bố trí vốn làm đường lên khu sản xuất cho các hộ dân tái định cư
312Sớm bố trí kinh phí đầu tư nâng cấp tuyến đường từ trung tâm xã Yên Hoa đến trung tâm xã Khâu Tinh, đảm bảo thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân
313Bố trí vốn xây dựng trụ sở nhà làm việc cho Ủy ban nhân dân thị trấn Na Hang
314Ban di dân tái định cư tỉnh khẩn trương khắc phục tuyến đường từ trung tâm xã Yên Hoa đi thôn Bản Thác, Bản Va, hiện nay đã hư hỏng nặng, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân
315Đầu tư xây dựng lưới điện quốc gia cho 02 thôn Khuổi Ma, Tấu Lìn của xã Hùng Lợi, thôn Ngòi Khù, xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn; 3 thôn: Phú Linh, Khau Hán, Lung Lừa, xã Bình Phú, huyện Chiêm Hóa...và các thôn bản khác chưa có điện để phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân (cử tri đã kiến nghị nhiều nhưng chưa được thực hiện và chưa rõ là sẽ được đầu tư thực hiện ở năm nào, giai đoạn nào. Đề nghị trả lời rõ cho cử tri)