256Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất còn thiếu (nhà công vụ, lớp học, nhà bán trú học sinh) cho Trường Trung học phổ thông Yên Hoa, để đảm bảo công tác dạy học và sinh hoạt của giáo viên, học sinh nhà trường
257Đề nghị đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương phục vụ tưới tiêu cho khu vực ruộng đã khai phá bàn giao cho nhân dân sản xuất tại khu Nà Bản thuộc dự án di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang
258Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn xã Yên Hoa, để phục vụ phát triển sản xuất và dân sinh, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho người dân
259Đề nghị đầu tư sửa chữa, nâng cấp tuyến đường ĐT190 (đoạn qua địa phận xã Đà Vị và xã Thượng Giáp), để thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân
260Đề nghị đầu tư xây dựng đường điện cho 05 thôn (Khuổi Phìn, Bản Lá, Nặm Đường, Nà Tấu, Trung Phìn), để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, phát triển kinh tế của nhân dân
261Quan tâm xem xét có chế độ đối với giáo viên làm công tác quản lý học sinh tại các trường THPT có học sinh ở bán trú. Cử tri phản ánh, hiện nay số lượng học sinh thuộc diện bán trú ở tại trường nhiều, giáo viên phải kiêm nhiệm thêm công tác quản lý học sinh nhưng chưa có chế độ hỗ trợ đối tượng này
262Thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 28/01/2011 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Na Hang và huyện Chiêm Hóa để thành lập huyện Lâm Bình thuộc tỉnh Tuyên Quang, thôn Trung Phìn, xã Sinh Long, huyện Na Hang thuộc về xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình quản lý. Từ khi thành lập đến nay huyện Na Hang vẫn thực hiện chi trả các chế độ cho 23 hộ, 106 khẩu thôn Trung Phìn. Hiện nay, bà con Trung Phìn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng vướng mắc về địa giới hành chính, vì vậy cử tri xã Sinh Long đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh địa giới hành chính thôn Trung Phìn thuộc xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình về xã Sinh Long, huyện Na Hang quản lý để thống nhất về quản lý địa giới và hành chính.
263Nghiên cứu, điều chỉnh lại địa giới hành chính khu đất Nà Đủng (Bản Lãm cũ) xã Khâu Tinh về xã Yên Hoa; điều chỉnh lại địa giới hành chính đất giáp ranh giữa thôn Khâu Pồng, xã Yên Hoa và thôn Hồng Ba, xã Hồng Thái theo địa giới trước khi có Quyết định 364.
264Kiểm tra công trình nước sạch từ thôn Bản Thốc về trung tâm xã (do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư) đến nay chưa hoàn thiện, chất lượng công trình không bảo đảm.
265Đầu tư kéo điện lưới quốc gia lên thôn Khuổi Phìn và lắp đặt 01 trạm hạ thế tại thôn Phiêng Thốc để đảm bảo điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân.
266Đầu tư làm công trình nước sạch cho nhân dân thôn Nà Tấu, thôn Phiêng Ngàm, thôn Phiêng Ten, xã Sinh Long.
267Đầu tư kinh phí xây dựng tuyến đường lên thôn Trung Phìn; làm đường bê tông từ đường xã lên Phiêng Ten, từ thôn Nà Tấu lên thôn Nặm Đường; đầu tư sửa chữa đường giao thông lên thôn Khuổi Phìn, xã Sinh Long để nhân dân đi lại thuận lợi.
268Đầu tư nâng cấp tuyến đường ĐT90 từ xã Đà Vị đến xã Thượng Giáp, hiện nay nhiều đoạn bị sạt lở, cống rãnh 2 bên không thoát được nước, gây khó khăn cho người và các phương tiện tham gia giao thông.
269Đề xuất với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xem xét lại thời gian và lãi suất vay ngân hàng đối với sinh viên, đặc biệt là những sinh viên mới ra trường chưa tìm được việc làm.
270Nghiên cứu bổ sung phụ cấp cho cán bộ thú y không chuyên trách tại thôn.