31Đầu tư kinh phí kéo điện lưới Quốc gia đến thôn Bản Bung để phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, nhất là việc dạy và học tại các điểm trường.
32Đầu tư kinh phí làm cầu qua suối thôn Phai Bó, Nà Né, Nà Mạ tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo an toàn cho nhân dân đi lại, nhất là trong mùa mưa lũ.
33Đầu tư kinh phí nâng cấp tuyến đường Bắc Kẹm - Nà Lộc; Làm cầu qua suối Nà Lộc lên Bản Bung và mở đường để xe ô tô đến được thôn Bản Bung.