Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thanh Tương, huyện Na Hang đề nghị:

Đầu tư kinh phí kéo điện lưới Quốc gia đến thôn Bản Bung để phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, nhất là việc dạy và học tại các điểm trường.

TRẢ LỜI:

Công trình cấp điện cho thôn Bản Bung, xã Thanh Tương nằm trong dự án Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013 - 2020 do Sở Công Thương làm chủ đầu tư. Hiện nay dự án đang điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 454 tỷ lên 950 tỷ đổng. Sở Công Thương đang thực hiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án.

Sau khi dự án được phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương ưu tiên thực hiện hạng mục đường dây và trạm biến áp cấp điện cho thôn Bản Bung, xã Thanh Tương để đáp ứng nguyện vọng của cử tri.