Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thanh Tương, huyện Na Hang đề nghị:

Đầu tư kinh phí nâng cấp tuyến đường Bắc Kẹm - Nà Lộc; Làm cầu qua suối Nà Lộc lên Bản Bung và mở đường để xe ô tô đến được thôn Bản Bung.

TRẢ LỜI:

Đoạn tuyến Bắc Kẹm - Nà Lộc thuộc tuyến đường huyện ĐH.06 (tuyến Nẻ - Thanh Tương - Nà Lộc, xã Thanh Tương, chiều dài 8km) dài khoảng 1 km hiện trạng là đường đất chưa được đầu tư xây dựng; Tuyến đường từ Nà Lộc đến bản Bung dài khoảng 3km chưa được đầu tư xây dựng nên việc đi lại của nhân dân gặp nhiều khó khăn nhất là vào mùa mưa, mặt khác bản Bung, xã Thanh Tương là một trong những thôn chưa có đường ô tô đến trung tâm thôn, tuyến đường đi qua suối Nà Lộc phải xây dựng cầu cứng hiện tại nhân dân làm cầu tạm bằng tre, gỗ để đi lại nên rất khó khăn và tiềm ẩn mất an toàn.

Các đầu điểm, hạng mục công trình theo kiến nghị của cử tri thuộc dự án Hạ tầng du lịch khu du lịch sinh thái Na Hang đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng tại Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 30/10/2016 và giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang làm chủ đầu tư, hiện nay đang triển khai thi công các hạng mục công trình tại xã Hồng Thái, dự kiến sẽ triển khai thi công các hạng mục công trình tại xã Thanh Tương vào năm 2019-2020.