16Đầu tư làm đường điện 0,4KV cho xóm Khau Muông, thôn Khau Phiêng.
17Đầu tư làm đường từ Bản Lãm đến trung tâm xã Khâu Tinh.
18Hỗ trợ thêm kinh phí để xây dựng nhà văn hóa thôn Khau Phiêng, Nà Lũng. Hiện nay, mức đóng góp xây dựng Nhà văn hóa theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 25/7/2016 của HĐND tỉnh quá cao, nhân dân trên địa bàn xã không có khả năng đóng góp.
19Nghiên cứu có giải pháp về việc làm cho học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng.
20Bố trí cho Trạm y tế xã Khau Tinh 01 bác sỹ.
21Xây dựng nhà văn hóa cho xóm Nà Tạng.
22Đầu tư xây dựng bến thủy tại xóm Bản Lãm để nhân dân đi lại thuận lợi.
23Đầu tư làm đường bê tông, xây dựng kênh mương, xây dựng nhà văn hóa cho thôn Tát Kẻ.
24Đầu tư làm tuyến đường từ Bản Lãm đến trung tâm xã, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho nhân dân.
25Đầu tư xây dựng nhà bán trú cho giáo viên và học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Khau Tinh.
26Xây dựng công trình nước sinh hoạt riêng cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Khau Tinh, hiện nay thiếu nước sinh hoạt cho giáo viên và học sinh.
27Đầu tư đường điện 04 Kv cho những thôn trên địa bàn xã chưa có điện.
28- Tách thôn Cầu Đá, xã Hợp Hòa, huyện Sơn Dương thành 2 thôn, vì hiện nay thôn có 147 hộ hơn 1 nghìn nhân khẩu và 80% là dân tộc thiểu số. Nếu chưa tách cho tăng thêm 01 phó thôn. - Tách thôn Bản Đồn, xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa thành 2 thôn do hiện nay số hộ gia đình trong thôn đông (157 hộ) khó khăn trong công tác quản lý. - Tách thôn Loa, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên vì địa bàn rộng, 170 hộ dân sinh sống gây khó khăn trong việc quản lý. - Tách thôn Đon Bả, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình thành 2 thôn, do có trên 130 hộ dân, địa giới hành chính chia thành 2 khu. - Tách thôn Nà Đứa- Khuổi Nạn, Nà Đông - Nà Pin, Nà Đeo - Bản Lục, Bản Âm - Bản Thốc, xã Đà Vị, huyện Na Hang. - Tách thôn Khau Tinh, xã Khâu Tinh, huyện Na Hang thành 04 thôn. - Tách thôn Nà Lũng, xã Khâu Tinh, huyện Na Hang thành 02 thôn (Nà Hón - Lũng Mỏ). - Tách thôn Luông, xã Thượng Nông, huyện Na Hang thành 03 thôn. - Tách thôn bản Khẻ, xã Thượng Nông , huyện Na Hang thành 03 thôn.