Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Khâu Tinh, huyện Na Hang đề nghị:

Đầu tư xây dựng điện lưới quốc gia và lắp đặt 01 trạm hạ thế tại xóm Lũng Tặc, thôn Khau Phiêng; xóm Nà Tạng, thôn Khau Tinh; thôn Tát Kẻ để nhân dân có điện lưới quốc gia phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

TRẢ LỜI:

Công trình đường dây và trạm biến áp cấp điện cho xóm Lũng Tặc, thôn Khau Phiêng; xóm Nà Tạng, thôn Khau Tinh, thôn Tát Kẻ xã Khâu Tinh, huyện Na Hang thuộc Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013-2020 do Sở Công Thương làm chủ đầu tư. Trong đó, xã Khâu Tinh được đầu tư với quy mô: Xây dựng mới 8,609 km đường dây trung thế, 03 trạm biến áp và 7,242km đường dây hạ thế nhằm cấp điện lưới Quốc gia cho các thôn chưa có điện thuộc xã Khâu Tinh, huyện Na Hang.

Ngày 29/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 276/UBND-CN gửi Bộ Công Thương về việc đăng ký vốn thực hiện dự án cấp điện nông thôn sử dụng vốn ODA do EU tài trợ đề nghị bổ sung nguồn vốn để triển khai thực hiện dự án. Khi được bố trí nguồn vốn, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai dự án cấp điện nông thôn cho nhân dân theo quy định.