Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Khâu Tinh, huyện Na Hang đề nghị:

Sớm triển khai, thực hiện dự án di dân tập trung khu Nà Tạng - Tát Kẻ, xã Khâu Tinh.

TRẢ LỜI:

Căn cứ Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn  2013-2015 và định hướng đến năm 2020; năm 2015, Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Na Hang thực hiện việc khảo sát, đánh giá hiện trạng của các hộ dân hiện đang sinh sống trên địa bàn xã Khâu Tinh.

Ngày 31/3/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 389/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm, đặc biệt khó khăn thôn Khau Tinh, Tát Kẻ, xã Khâu Tinh, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

Dự án bố trí, ổn định cho 170 hộ (ổn định tại chỗ 127 hộ, tái định cư 43 hộ) đồng bào dân tộc Dao, Tày; Dự án do Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang làm chủ đầu tư; thời gian thực hiện năm 2016-2020. Đến thời điểm hiện tại Dự án chưa triển khai do chưa bố trí được nguồn vốn để thực hiện.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Na Hang tiếp tục phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện Dự án, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.