Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Khâu Tinh, huyện Na Hang đề nghị:

Xem xét điều chỉnh đất rừng phòng hộ sang đất sản xuất để nhân dân quản lý cây trồng trên đất.

TRẢ LỜI:

Qua kiểm tra, vị trí cử tri có ý kiến, kiến nghị là đất quy hoạch cho sản xuất nông nghiệp, thuộc khu vực Nà Tạng, thôn Khau Tinh, xã Khâu Tinh, huyện Na Hang, không phải đất quy hoạch lâm nghiệp, nên không thuộc diện phải điều chỉnh mục đích sử dụng như ý kiến, kiến nghị của cử tri.