Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Khâu Tinh, huyện Na Hang đề nghị:

Tỉnh có chính sách giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi ra trường.

TRẢ LỜI:

Trong những năm qua Chương trình Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm của tỉnh đã được sự quan tâm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cũng nh­ư gia đình và bản thân ng­ười lao động. Các giải pháp giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động đư­ợc triển khai đồng bộ, hiệu quả. Kết quả trong 02 năm 2016, 2017 toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho trên 24.000 lao động, hàng năm đều đạt trên 115% kế hoạch.

Để tổ chức thực hiện kế hoạch giải quyết việc làm cho người lao động, hàng năm Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu tạo việc làm cho các huyện, thành phố và hướng dẫn tổ chức thực hiện; chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm phối hợp với các doanh nghiệp, các tập đoàn trong và ngoài tỉnh, doanh nghiệp xuất khẩu lao động trực tiếp tuyển lao động tại các huyện, thành phố.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn hướng dẫn người lao động trên địa bàn có nhu cầu về việc làm đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ việc làm hoặc Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện, thành phố để được tư vấn, giới thiệu việc làm với các doanh nghiệp theo nguyện vọng.