1Xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình ông Hoàng Đức Tài, tổ 10.
2Xem xét cấp đất tái định cư làm đường dẫn cầu Tình Húc cho gia đình bà Nguyễn Thị Kim Phương, tổ 9.
3Khẩn trương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ khu cầu đường, các hộ quanh khu tập thể cầu đường tổ 10; các hộ tại khu sân kho hợp tác xã nông nghiệp cũ thuộc tổ 6
4Chỉ đạo Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường và quản lý đô thị Tuyên Quang thu gom rác thải tất cả các tuyến đường ngõ trên địa bàn phường, hiện nay có một số tuyến ngõ chưa được thu gom vận chuyển rác thải.
5Xem xét, chuyển rừng trồng bằng vốn tự có của hộ gia đình sang rừng trồng sản xuất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, hoặc có cơ chế phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển kinh tế. Hiện nay, tại xã Đội Cấn và phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang có 170 ha rừng trồng phòng hộ (cây Keo) của 86 hộ gia đình đã đến tuổi khai thác, tuy nhiên thủ tục khai thác còn vướng mắc, nên người dân chưa khai thác được cây trồng
6Đẩy nhanh việc thanh lý và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại khu tập thể đường rượu phường Nông Tiến và 9 hộ dân trước khu vực rạp Tháng 8 phường Minh Xuân.
7Các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý việc khai thác cát sỏi, hiện nay tình trạng khai thác cát sỏi gây hậu quả sạt lở đất ở, đất sản xuất ven bờ sông Lô khu vực tổ nhân dân 13, 14, 16, 17, 18 phường Nông Tiến, tổ 33, 34 phường Minh Xuân.
8Tăng cường công tác quản lý thị trường và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.
9Tăng cường công tác quản lý các đối tượng nghiện và đưa các đối tượng này vào cai nghiện tập trung để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
10Hiện nay, các cột phát sóng của các công ty viễn thông lắp đặt nhiều tại một số hộ dân ngay giữa khu dân cư. Nhân dân lo sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Đề nghị các cấp, ngành liên quan kiểm tra mức độ ảnh hưởng và thông báo cho nhân dân được biết.