16Đầu tư hệ thống điện lưới quốc gia cho nhân dân khu Khao Quang, thôn Lũng Giang được sử dụng
17Đầu tư kinh phí xây dựng hệ thống kè hai bên bờ suối chảy qua cánh đồng thôn Nà Reo để tránh bị xói mòn ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân. Hiện nay, một số hộ gia đình có ruộng nhưng không canh tác được.
18Gia đình ông Triệu Tiến Kim thôn Nà Chác, xã Năng Khả đề nghị tỉnh quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, có biện pháp hỗ trợ gia đình tìm tung tích con trai là anh Triệu Tài Phượng sinh năm 1956, nhập ngũ từ năm 1979, tại đơn vị C5 D8 E124 F345 Hoàng Liên Sơn đến nay không thấy có thông tin gì.
19Nghiên cứu, xem xét nâng phụ cấp cho cán bộ thôn, bản
20Xem xét đầu tư tuyến đường liên thôn Bản Nuầy - Bản Nhùng.
21Sớm đầu tư xây dựng công trình Phai Quăng, thôn Nà Chao, nếu để lâu nước sẽ xói mòn ruộng, ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân.
22Xây dựng hệ thống dẫn nước sinh hoạt từ Lũng Luông, Bản Biến, xã Phúc Sơn về thôn Nà Chao, Bản Nhùng, Bản Tùn, Bản Nuầy, Phiêng Quân, xã Năng Khả, huyện Na Hang.