Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp bất thường, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Năng Khả, huyện Na Hang đề nghị:

Đầu tư kinh phí xây dựng hệ thống kè hai bên bờ suối chảy qua cánh đồng thôn Nà Reo để tránh bị xói mòn ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân. Hiện nay, một số hộ gia đình có ruộng nhưng không canh tác được.

TRẢ LỜI:

Công trình kè chống sạt lở bờ suối xã Năng Khả đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035. Tuy nhiên, do chưa bố trí được nguồn kinh phí nên chưa triển khai xây dựng được.

Về phản ánh của cử tri “một số hộ gia đình có ruộng nhưng không canh tác được”, theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Na Hang: Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đã chỉ đạo phòng, ban, đơn vị chuyên môn kiểm tra thực tế tại địa bàn thôn Nà Reo, xã Năng Khả, ngoài diện tích ruộng đã bị sạt lở hoàn toàn, những diện tích còn lại, hiện nay nhân dân vẫn đang canh tác ổn định.