1Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo nhà thầu thi công tháo dỡ trạm trộn bê tông và trả tiền thuê đất lắp đặt trạm trộn từ năm 2016 (Nhà thầu thi công tuyến đường ĐT188 đoạn qua thôn Phiêng Luông, xã Bình An).
2Hiện nay, rừng sản xuất có cây rừng tự nhiên không được phát cây để trồng rừng, đề nghị Nhà nước chuyển diện tích rừng sản xuất có cây tự nhiên thành rừng phòng hộ hoặc có quy định cho nhân dân được trồng cây lâm nghiệp trên diện tích rừng sản xuất có cây tự nhiên.
3Đầu tư xây dựng trạm bơm nước hoặc đập Thủy Luân cung cấp nước sản xuất cho trên 20 ha đất lúa 2 vụ của khu tái định cư thôn Tiên Tốc, để người dân chủ động trong sản xuất. Thu hồi diện đất ruộng và hỗ trợ thiệt hại về hoa màu trên diện tích đất của 8 hộ dân thôn Nà Xé bị ảnh hưởng do dự án xây dựng đập Thủy Luân tại khu vực Bó Kéo, thôn Tiên Tốc
4Tăng cường kiểm tra, giám sát khí thải trong quá trình hoạt động sản xuất của nhà máy Antimon Lâm Bình của Công ty cổ phần khoáng sản Bảo Âu, để không làm ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới sức khỏe của nhân dân
5Đề nghị chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu thi công tuyến đường Hồng Quang - Bình An đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành tuyến đường, để tránh đất đá sạt lở vùi lấp đất canh tác của nhân dân nhất là vào mùa mưa lũ
6Đề nghị xây dựng hoàn thiện các hạng mục công trình có tên trong Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang như: (Tấm nắp rănh thoát nước phía trước và phía sau khu tái định cư thôn Tiên Tốc; đường bê tông từ trung tâm xã vào thôn Nà Coóc khoảng 400m; đường bê tông vào khu nghĩa trang thôn Tiên Tốc), để người dân ổn định đời sống
7Tỉnh đoàn Tuyên Quang khẩn trương thực hiện thanh toán bồi thường cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất làm công trình Làng Thanh niên lập nghiệp.
8Có biện pháp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động luyện Angtimon của Công ty cổ phần khoáng sản Bảo Âu gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của nhân dân 02 thôn Bản Dạ và Nà Xé; đồng thời bồi thường những thiệt hại gây ra cho nhân dân trong năm vừa qua.
9Kiểm tra, xem xét khắc phục công trình đập thủy lợi khu vực Bó Khéo, Dự án tái định cư Khuôn Làn, xã Tri Phú, tại thôn Nà Xé, xã Bình An. Hiện nay, công trình làm nước dâng tràn ngược ảnh hưởng đến diện tích đất ruộng của hộ gia đình ông La Hữu Tài.
10Đầu tư đường dây 0,2 KW cấp điện cho 08 hộ gia đình trong khu vực Lung Rạng, thôn Tiên Tốc để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.
11Nghiên cứu tăng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, mức hỗ trợ như hiện nay thấp, cán bộ không yên tâm công tác.
12Đầu tư xây dựng các hạng mục công trình cơ sở hạ tầng theo Quyết định số 1766/QĐ-TTg, ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang cho khu tái định cư thủy điện Tuyên Quang tại thôn Tiên Tốc và thôn Nà Xé.
13Sở Giao thông Vận tải có phương án khắc phục, hoàn trả mương nước cho dân đảm bảo dẫn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất và thiết kế điều chỉnh hệ thống thoát nước dọc tuyến đảm bảo thoát nước mưa, nước thải, đảm bảo mỹ quan khu vực. Quá trình thi công tuyến đường Thổ Bình - Thượng Lâm đoạn qua xã Bình An, nhà thầu làm đất, đá lăn, chảy xuống mương nước thủy lợi, gây ách tắc không có nước canh tác.
14Tỉnh đoàn nghiên cứu trả lời bằng văn bản cho cử tri biết về việc có thu hồi đất làm Công trình Làng Thanh niên lập nghiệp do Tỉnh đoàn làm Chủ đầu tư hay không? Thời gian qua các đơn vị đã tiến hành kiểm kê tài sản trên đất và đất để thu hồi xây dựng công trình, nhưng đến nay chưa đền bù cho các hộ dân. Các hộ dân muốn tiếp tục sản xuất nhưng lo lỡ vụ, bị thiệt hại.
15Trả lời bằng văn bản cho cử tri biết khi Nhà nước thu hồi đất của dân khai hoang có sự hỗ trợ của Nhà nước 07 triệu đồng/ha được đền bù không? Từ năm 1999 nhân dân thôn Nà Coóc, xã Bình An thực hiện chương trình 135 được nhà nước hỗ trợ khai hoang phục hóa đất sản xuất với mức hỗ trợ là 07 triệu đồng/01 ha và được sử dụng số diện tích đã khai phá để canh tác. Đến năm 2004 Nhà nước lấy một phần đất trên cho các hộ tái định cư Thủy điện Tuyên Quang nhưng không đền bù cho các hộ dân đang sử dụng.