Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Bình An, huyện Lâm Bình đề nghị:

Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo nhà thầu thi công tháo dỡ trạm trộn bê tông và trả tiền thuê đất lắp đặt trạm trộn từ năm 2016 (Nhà thầu thi công tuyến đường ĐT188 đoạn qua thôn Phiêng Luông, xã Bình An).

TRẢ LỜI:

Ngày 04/01/2019, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã có Văn bản mời Công ty Toàn Phát đến làm việc để giải quyết kiến nghị của cử tri, nhưng Công ty Toàn Phát không đến; qua trao đổi thì đại diện của Công ty Toàn Phát khẳng định tài sản trạm trộn bê tông tại xã Bình An như phản ánh của cử tri không phải của Công ty Toàn Phát và Công ty cũng chưa làm thủ tục nào với người dân thuộc khu vực xây dựng gói thầu để thuê đất đặt trạm trộn bê tông.

Ngày 22/01/2019, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã làm việc với Ủy ban nhân dân xã Bình An, hộ ông Ma Công Khuyên thôn Phiêng Luông, xã Bình An (chủ hộ cho muợn đất đặt trạm trộn bê tông); tại buổi làm việc ông Ma Công Khuyên có cung cấp hợp đồng thuê mặt bằng (viết tay) và người trực tiếp thuê mặt bằng là ông Ngô Duy Hợp, nhưng sau khi kiểm tra, rà soát hồ sơ quản lý thi công của Công ty Toàn Phát đang lưu giữ tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và trao đổi với đại diện của Công ty Toàn Phát thì không có tên ông Ngô Duy Hợp trong danh sách nhân sự thi công của Công ty Toàn Phát, do đó việc thuê mặt bằng để đặt trạm trộn bê tông không thuộc trách nhiệm của Công ty Toàn Phát.

Ngày 22/02/2019, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã có Văn bản số 106/BQLDA-ĐHDA2 gửi Ủy ban nhân dân xã Bình An (đồng thời thông báo cho Công ty Toàn Phát biết), đề nghị thông báo cho ông Ma Công Khuyên chủ động tháo dỡ trạm trộn bê tông để lấy mặt bằng canh tác như ý kiến của ông Ma Công Khuyên tại buổi làm việc ngày 22/02/2019.

Việc giải quyết thanh toán tiền thuê mặt bằng, đề nghị ông Ma Công Khuyên liên lạc lại với ông Ngô Duy Hợp hoặc đề nghị cơ quan chức năng mời ông Ngô Duy Hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.