Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Xã Bình An, huyện Lâm Bình đề nghị:

Đề nghị chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu thi công tuyến đường Hồng Quang - Bình An đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành tuyến đường, để tránh đất đá sạt lở vùi lấp đất canh tác của nhân dân nhất là vào mùa mưa lũ

TRẢ LỜI:

Công trình đường giao thông từ xã Hồng Quang đến xã Bình An, huyện Lâm Bình được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 782/QĐ-UBND ngày 11/7/2013, thời gian thực hiện từ 2013-2015.

Hiện nay, công trình đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng. Do nhà thầu không tập trung nhân lực, máy móc để thi công dẫn đến tiến độ thi công chậm so với kế hoạch. Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình (chủ đầu tư) tập trung đôn đốc đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn lại, sớm hoàn thành bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

Đối với việc đất đá sạt lở và vùi lấp đất canh tác của nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, đơn vị thi công khắc phục, bồi thường thiệt hại kịp thời cho nhân dân.