Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Xã Bình An, huyện Lâm Bình đề nghị:

Đầu tư xây dựng trạm bơm nước hoặc đập Thủy Luân cung cấp nước sản xuất cho trên 20 ha đất lúa 2 vụ của khu tái định cư thôn Tiên Tốc, để người dân chủ động trong sản xuất. Thu hồi diện đất ruộng và hỗ trợ thiệt hại về hoa màu trên diện tích đất của 8 hộ dân thôn Nà Xé bị ảnh hưởng do dự án xây dựng đập Thủy Luân tại khu vực Bó Kéo, thôn Tiên Tốc

TRẢ LỜI:

* Về việc Đầu tư xây dựng trạm bơm nước hoặc đập thuỷ luân cung cấp nước sản xuất cho trên 20ha đất lúa 2 vụ của khu tái định cư thôn Tiên Tốc để người dân chủ động trong sản xuất:

Ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Bình An, huyện Lâm Bình là chính đáng. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Bình An chỉ đạo Ban Quản lý công trình thuỷ lợi xã bố trí cân đối từ nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi để sửa chữa, khắc phục ngay những hư hỏng đối với hệ thống đường ống dẫn nước, các bể chứa, hầm van, van điều tiết của công trình đập dâng Tiên Tốc; xây dựng kế hoạch cấp nước luân phiên đến từng khu tưới để đảm bảo toàn bộ diện tích gieo cấy có đủ nước sản xuất; tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình đã xây dựng Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020, trong đó có hạng mục công trình này. Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án thì sẽ tiến hành đầu tư xây dựng theo quy định.

* Về việc thu hồi diện tích đất ruộng và hỗ trợ thiệt hại về hoa màu trên diện tích đất của 8 hộ dân thôn Nà Xé bị ảnh hưởng do dự án xây dựng đập thuỷ luân tại khu vực Bó Kéo, thôn Tiên Tốc, xã Bình An:

Công trình trạm bơm thủy luân Tiên Tốc tại khu vực Bó Kéo, thôn Tiên Tốc, xã Bình An được đầu tư xây dựng hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 18/4/2012, do Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hoá làm Chủ đầu tư thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật bố trí, sắp xếp ổn định dân cư thôn Khuôn Làn, xã Tri Phú, huyện Chiêm Hoá. Qua kiểm tra, không có diện tích bị ảnh hưởng do xây dựng công trình.

Theo phản ảnh của nhân dân và kết quả theo dõi của Ủy ban nhân dân xã Bình An, huyện Lâm Bình, từ năm 2016 đến nay, diện đất trồng lúa của 09 hộ dân (với tổng diện tích 0,91ha) nằm ở phía thượng lưu trạm bơm thủy luân bị tình trạng sình lầy ngày càng tăng dẫn đến khu ruộng chằm thụt không canh tác được (từ năm 2012 đến năm 2016 nhân dân vẫn sử dụng canh tác).

Tuy nhiên, kiểm tra thực tế, có 0,91ha của 09 hộ dân nằm ở phía thượng lưu trạm bơm thủy luân bị hiện tượng sình lầy, chằm thụt không thể canh tác được (nguyên nhân đánh giá trực quan là do nguồn nước ngầm tự nhiên phát lộ nhiều vị trí trên mặt đất khu vực này). Vì vậy, không có cơ sở để xem xét hỗ trợ thiệt hại cho nhân dân.

Để sử dụng hiệu quả khu đất bị sình lầy nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình nghiên cứu phương án chuyển đổi mục đích sử dụng đất hiệu quả phù hợp và hướng dẫn 09 hộ dân thôn Nà Xé, xã Bình An đăng ký chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, sử dụng đất hiệu quả đúng quy định tại khu vực Bó Khéo, thôn Tiên Tốc xã Bình An, huyện Lâm Bình.