16Có kế hoạch cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐT 185 đoạn từ cầu Pác Chóm (xã Trùng Khánh cũ) đến xã Lăng Can để nhân dân đi lại được dễ dàng, hiện nay tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng nhân dân đi lại rất khó khăn.
17Giao và cấp bổ sung rừng sản xuất cho nhân dân để canh tác, hiện nay một số hộ dân thuộc diện di dân tái định cư chưa được giao đất.
18Xây dựng cầu qua suối trên địa bàn thôn Nà Lung, để nhân dân thuận tiện đi lại và phát triển sản xuất.
19Xây dựng đập Bó Tháo để dẫn nước về phục vụ tưới tiêu cho thôn, hiện nay diện tích đất rộng nhưng không có nước để nhân dân sản xuất.
20Cải tạo, nâng cấp xây dựng đường dây điện 0,4Kv; 0,2 Kv và xây dựng các nhánh xương cá vào khu dân cư xa trung tâm để nhân dân có điện sản xuất và sinh hoạt.